POLITICA DE CONFIDENTIALITATE A DATELOR


RomAUDIT SRL colecteaza si prelucreaza date cu caracter personal in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

Scopul prezentului document este informarea dumneavoastra specifica si lipsita de ambiguitate cu privire la scopurile prelucrarii, temeiul juridic al prelucrarii, durata prelucrarii, destinatarii datelor cu caracter personal colectate, modalitatile de exercitare a drepturilor individuale precum si informatii legate de scopul secundar al procesarii, daca datele vor fi prelucrate intr-un alt scop decat cel pentru care au fost colectate de catre operatorii asociati.

In cadrul operatiunii de prelucrare a datelor, RomAUDIT SRL tine seama de reglementarile legale in vigoare in aceasta materie, respecta si aplica principiile care stau la baza protectiei datelor personale si asigura confidentialitatea si securitatea datelor prin masuri organizatorice si tehnice adecvate, concretizate in proceduri interne, reguli de conduita si training-uri continue de constientizare si responsabilizare a angajatilor sai.

PRINCIPIILE PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal colectate vor fi:

• prelucrate in mod legal, echitabil si transparent, respectand principiile legalitate, echitate si transparenta;

• colectate in scopuri determinate, explicite si legitime si nu vor fi prelucrate ulterior intr-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioara in scopuri de arhivare in interes public, in scopuri de cercetare stiintifica sau istorica ori in scopuri statistice nu este considerata incompatibila cu scopurile initiale;

• adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate;

• exacte si, in cazul in care este necesar, sa fie actualizate; vom lua toate masurile necesare pentru a ne asigura ca datele cu caracter personal care sunt inexacte, avand in vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt sterse sau rectificate fara intarziere;

• pastrate intr-o forma care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioada care nu depaseste perioada necesara indeplinirii scopurilor in care sunt prelucrate datele;

• prelucrate intr-un mod care asigura securitatea adecvata a datelor cu caracter personal, inclusiv protectia impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale, prin luarea de masuri tehnice sau organizatorice corespunzatoare.

Este important sa acordati atentie acestei informari astfel incat sa cunoasteti toate aspectele expuse in continutul acesteia incat informarea dumneavoastra sa fie facuta corespunzator. Prezentul document nu constituie un consimtamant privind prelucrarile ulterioare de date si nu afecteaza legalitatea prelucrarilor efectuate anterior.

SCOPURILE COLECTARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele dumneavoastra cu caracter personal pot si vor fi colectate in scopul prestarii serviciiilor oferite de compania noastra, respectiv in scopul contactarii societatii noastre si pentru a va putea raspunde la solicitari precum si in scop de publicitate.

Informatii colectate de www.romaudit.ro
Pentru a realiza campanii publicitare mai apropiate de interesele dumneavoastra prin intermediul unor terte parti, in speta reteaua de publicitate Google, colectam o adresa IP, paginile web vizitate, data si ora la care au fost vizualizate, cat si interactiunea cu continutul de pe acest domeniu web, respectiv www.romaudit.ro. Tehnologiile folosite pentru a colecta aceste date sunt cookies.

Ce sunt cookie-urile?
Un “Internet Cookie” (termen cunoscut si ca “browser cookie” sau “HTTP cookie” sau pur si simplu“cookie”) este un fisier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaza Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisa de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) si este complet “pasiv” (nu contine programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard-disk-ul utilizatorului). Un cookie este format din 2 parti: numele si continutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existenta a unui cookie este determinata; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul il poate accesa din nou in momentul in care un utilizator se intoarce pe website-ul asociat webserverului. Datorita cookie-urilor, site-ul retine, pe o perioada de timp, actiunile si preferintele dumneavoastra (login, limba, dimensiunea caracterelor si alte preferinte de afisare). Astfel nu mai trebuie sa le reintroduceti ori de cate ori reveniti la site sau navigati de pe o pagina pe alta.

Cum si de ce folosim cookie-uri?
Folosim cookies pentru a imbunatati utilizarea si functionalitatea site-urilor noastre si pentru a intelege mai bine modul in care vizitatorii utilizeaza aceste site-uri, precum si serviciile oferite de catre acestea. Stocarea de cookies pe calculatorul dumneavoastra ne ofera o modalitate usoara si convenabila pentru a personaliza sau a imbunatati experienta dumneavoastra pe site-urile noastre si pentru a face urmatoarea vizita mai placuta.

Cum pot opri cookie-urile?
Utilizatorii isi pot configura browserul sa respinga fisierele cookie. Dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite sectiuni sau pagini ale site-ului impracticabile sau dificil de vizitat si folosit. Mai multe informatii despre cookie-uri puteti gasi pe site-ul www.allaboutcookies.org sau http://www.youronlinechoices.com/ro.

Ce tipuri de Cookie-uri sunt folosite?
In urmatorul tabel gasiti clasificarea si descrierea Cookie-uri folosite pe site-ul www.romaudit.ro :

Utilizam aceste informatii descrise mai sus si pentru a personaliza mai bine tipul de publicitate pe care un utilizator l-ar putea vedea pe alte domenii web. De asemenea, colectam date anonime din cookies, in scopul de a identifica cat mai multe segmente de public, lucru care ii permite retelei de publicitate Google sa selectioneze cat mai relevant audienta online.

RomAUDIT SRL , nu va transmite vreunei alte entitati datele dvs in acest scop de publicitate.

TEMEIURILE JURIDICE

Colectarea si procesarea datelor personale in scopurile mentionate mai sus se bazeaza pe:

•  Incheierea (inclusiv etapele premergatoare incheierii unui contract), executarea, administrarea unui contract.

RomAUDIT SRL foloseste e-mail-ul pe care l-ati furnizat ca modalitate de identificare a clientului, in asa fel incat sa nu se produca o substituire, pentru a se limita erorile in efectuarea operatiilor, pentru a se pastra rapiditatea comunicarii cu dumneavoastra in verificarea curenta.

DATE PERSONALE COLECTATE:

• numele

• e-mail;

• adresa IP, atunci cand vizitati pagina noastra de internet fara a dezactiva Cookies;

RomAUDIT SRL colecteaza informatiile mentionate mai sus de la potentialii sai clienti, direct.

Refuzul furnizarii datelor cu caracter personal catre RomAUDIT SRL conduce la imposibilitatea mentinerii unei comunicari efeiciente cu dvs.

Durata prelucrarii datelor cu caracter personal

Durata prelucrarii datelor cu caracter personal in legatura cu folosirea aplicatiei este specifica fiecarui tip de prelucrare, tinand seama de considerentele mentionate mai sus, precum si pentru indeplinirea unor obligatii legale (fiscale, arhivare etc.).

In scopul limitarii prelucrarii, RomAUDIT SRL va efectua periodic o revizuire a necesitatii de prelucrare a datelor, pentru a limita cat mai mult posibil sfera datelor dumneavoastra, supuse prelucrarii.

Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor fi dezvaluite angajatilor nostri pentru desfasurarea activitatii acestora numai in legatura cu solicitarile dumneavoastra:

• in cazul in care potrivit legii, RomAUDIT SRL are obligatia de a comunica aceste date unor autoritati publice;

• cand aceasta comunicare se va face in baza legii pentru protejarea drepturilor si intereselor RomAUDIT SRL ;

• cand transmiterea datelor este solicitata in mod expres de persoana vizata.

In functie de tipul prelucrarii datele cu caracter personal mai pot fi prelucrate de catre:

• Cei care ofera securitatea si alt tip de protectie sistemelor informatice ale RomAUDIT SRL ;

• Cei care asigura nivelul calitativ pentru satisfacerea cerintelor clientilor sau care asigura sau mijlocesc oferta de produse si servicii ale RomAUDIT SRL ;

In cazul in care este necesar sa se predea si sa se prelucreze datele dumneavoastra personale intr-un stat din afara Uniunii Europene, RomAUDIT SRL se va asigura ca procesarea de date cu caracter personal este conforma cerintelor de securitate la care sunt supuse procesarile din cadrul Comunitatii Europene, a caror componenta o reprezinta respectarea standardelor UE privind prelucrarea datelor personale, asigurand astfel indeplinirea dezideratelor prevazute de legislatia in materie de protectie a datelor cu caracter personal.

Pentru cazuri atipice, RomAUDIT SRL va solicita Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal permisiunea de a transmite datele personale in tari a caror legislatie nu prevede un nivel de protectie cel putin egal cu cel oferit de legea romana.

Drepturile dumneavoastra cu privire la datele pe care prelucram sunt :

a) Dreptul de acces la date

Prin exercitarea acestui drept, veţi avea posibilitatea obţinerii în mod gratuit de la RomAUDIT SRL a confirmării faptului că datele dvs. personale sunt sau nu sunt prelucrate de RomAUDIT SRL . Cererea dvs. va fi transmisă fără vreo justificare anume, trebuind însă precizată adresa fizică sau de poştă electronică unde veţi dori a vă fi comunicate informaţiile solicitate.

b) Dreptul de intervenţie asupra datelor

Dreptul de intervenţie asupra datelor poate fi exercitat în cazul în care constataţi sau sunt motive întemeiate să consideraţi că datele dvs. personale au fost prelucrate de către RomAUDIT SRL cu neîndeplinirea obligaţiilor care incumbă în acest sens operatorilor.

Pentru a fi întrunire cerinţele legale, operaţiunea de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal trebuie să întrunească următoarele cerinţe:

– să fie efectuată cu bună-credinţă, în considerarea scopului declarat şi a dispoziţiilor legale în vigoare;

– să privească date colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime;

– să fie realizată exclusiv asupra unor date adecvate, pertinente, exacte şi actualizate;

– să privească date stocate într-o formă care să permit identificarea persoanelor vizate strict pe perioada necesară realizării scopurilor în care sunt colectate şi ulterior prelucrate.

In cazul neconfonformării RomAUDIT SRL cu oricare dintre obligaţiile prevăzute de legislatia in vigoare cu modificările şi completările ulterioare, veţi avea dreptul de a solicita rectificarea, actualizarea, blocarea, ştergerea sau transformarea în anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă cu legea aplicabila.

c) Dreptul de opoziţie

Sunteţi proprietar de drept al tuturor datelor care vă privesc şi ajută la identificarea dvs. şi în această calitate aveţi dreptul de a vă opune, din motive întemeiate şi legitime, ca datele care vă vizează să facă obiectul vreunei prelucrări. Cu toate acestea, vă amintim că, furnizarea incompletă sau necorespunzătoare a datelor personale ce vă aparţin ori retragerea încuviinţării prelucrării acestora de către RomAUDIT SRL , va face imposibilă furnizarea către dvs. a serviciilor RomAUDIT SRL .

d) Dreptul de a vă adresa justiţiei şi ANSPDCP

Incălcarea de către RomAUDIT SRL a oricărora dintre drepturile dvs. cu privire la colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal, vă dă dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în scopul apărării drepturilor garantate.

In cazul în care, ca urmare a neconformării cu prevederile legale veţi suferi un prejudiciu, veţi avea posibilitatea de a vă adresa instanţelor judecătoreşti din raza teritorială în care aveţi domiciliul în vederea remedierii pagubei astfel produse.

Oricare dintre solicitarile dvs. cu privire la exercitarea vreunuia dintre drepturile menţionate mai sus, va primi răspuns din partea RomAUDIT SRL în maxim 15 zile de la primirea unei cereri scrise, datate şi semnate transmisă de către dvs. la adresa de contact RomAUDIT SRL .

Puteti directiona cererile dumneavoastra si catre Responsabilul cu Protectia Datelor Personale al RomAUDIT SRL , respectiv catre adresa de email office@romaudit.ro.